Sebou × s sebou

Obě dvě varianty jsou správné, ale každá má jiný význam a není možné je libovolně zaměňovat, tak hoďte sebou a rychle si přečtěte, kdy použít jakou variantu!

Sebou

Slovo sebou se vyskytuje velmi často se slovesy, která vyjadřují určitý pohyb. Mezi typické příklady patří Mrskat sebou, hýbat sebou a škubat sebou. Slovo sebou se, ale také může vyskytovat i v jiných případech.

Byl překvapený sám sebou.

Rychle sebou hoď.

To se rozumí samo sebou.

Nebyl jsem si sám sebou jistý.

V noci sebou škubal jako o závod.

S sebou

Tato varianta se používá ve smyslu vzít něco/někoho s sebou. Mezi nejčastější použitá slovesa se řadí vzít, nést, mít, tahat s sebou něco/někoho. V psané formě je nezbytné zachovat obě s.

Vezmeš mě s sebou na šachový turnaj?

Nevzal jsem si s sebou svačinu.

Na dovolenou jsem si vzal s sebou sluneční brýle.

Na lyžařský kurz si musíme vzít s sebou příslušné vybavení.

Máš s sebou svůj mobilní telefon?