Mě, mně (zájmeno já)


Tvar mě píšeme ve 2. a 4. pádě.

2. pád – Mě se to netýká.
4. pád – Vypátrali mě.

Tvar mně píšeme ve 3. a 6. pádě.

3. pád – Poslal mně dopis.
6. pád – Bavili se o mně.

Skloňování zájmen já a ty v jednotném čísle:

Pádová otázkaSkloňování zájmena jáSkloňování zájmena ty
1.pád (nominativ)kdo? co?ty
2.pád (genitiv)koho? čeho?mne,mětebe, tě
3.pád (dativ)komu? čemu?mně, mitobě, ti
4.pád (akuzativ)koho? co?mne, mětebe, tě
5.pád (vokativ)osloveníty
6.pád (lokál)(o) kom? (o) čem?mnětobě
7.pád (instrumentál)kým? čím?mnoutebou

Mnemotechnické pomůcky:

          1. Nahradíme si tvar zájmena já tvarem zájmena ty

mě = tebe

mně = tobě

Příklad:

Myslel na mě/mně celou noc.

Postup:

1. Řekneme si obě varianty a vybereme tu správnou.

Myslel na tebe celou noc.     x     Myslel na tobě celou noc.

2. Na základě pomůcky mě = tebe a mně = tobě určíme správné zájmeno.

Myslel na mě celou noc.     x     Myslel na mně celou noc

          2. Podle jména Pavel (tato pomůcka funguje i u některých jiných jmen a slov na podobném principu)

Místo zájmena doplníme tvar Pavla (mě), nebo tvar Pavlovi (mně) a podle toho určíme správné zájmeno.

Příklad:

Stál při mě/mně i v nejhorších chvílích mého života.

1. Řekneme si obě varinaty a vybereme tu správnou.

Stál při Pavla i v nejhorších chvílích.   x     Stál při Pavlovi i v nejhorších chvílích.

2. Na základě pomůcky Pavla = mě a Pavlovi = mně určíme správné zájmeno.

Stál při mě i v nejhorších chvílích.    x     Stál při mně i v nejhorších chvílích.

          3. Podle pádu a počtu písmen

mě (2 písmena) – 2. a 4. pád – první dva násobky čísla 2 (násobení nulou nepočítáme)

mně (3 písmena) – 3. a 6. pád – první dva násobky čísla 3 (násobení nulou nepočítáme)