Jak správně zapsat datum?

Jestliže zapisujeme datum ve tvaru den, měsíc a rok, tak můžeme použít variantu 1. ledna 2020 nebo také 1. 1. 2020, která musí v této varinatě vždy obsahovat za řadovou číslovkou nejen tečku, ale také mezeru!

Dvoumístný zápis

Určitě jste se také setkali na internetu s variantou takzvaného dvoumístného zápisu, který můžete vidět například v kalendáři na počítači nebo v Excelu. Je možné ho využívat v obchodní a úřední korespondenci. Tato varianta nabízí kuriozitu ve světě datumů, protože správný zápis je psán ve tvaru 01.01.2020, 14.06.2024, 06.11.2018 nebo také 24.12.2021. Poslední zmíněná varianta ukazuje, že pokud je den i měsíc dvoumístný, tak je správný jak zápis s mezerami 24. 12. 2021, tak bez 24.12.2021, ale je samozřejmě důležité zachovat jednotnost zápisu.

Můžeme se potkat i s variantou se spojovníky (2017-07-22), který se používám především k přehlednému uchovávání elektronických záznamů, ale běžně se příliš nepoužívá.

Zapamatujte si správné a nesprávné varianty:

Správně:

4. března 2020

28. 10. 1918

07.11.2023

12. 12. 2020

26. 2. 2020

Nesprávně:

6.5.1890

7.12.2020

15.dubna 2021

08. 07. 2020

2. 04. 2027