Antonyma, homonyma, synonyma

Nevíte jak poznat antonyma, homonyma a synonyma a potřebuješ se to rychle naučit? V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět. Na závěr si můžete vyzkoušet náš online test na prověření získaných znalostí.

Antonyma jsou slova opačná, což jsou slova s opačným významem. Můžeme se setkat i s výrazem opozita.

Antonyma

Antonyma jsou slova opačná, což jsou slova s opačným významem. Můžeme se setkat i s výrazem opozita.

Příklady

 • nový × starý
 • sladký × hořký
 • tlustý × hubený
 • láska × nenávist
 • mladý × starý
 • černý × bílý
 • teplý × studený
 • sever × jih
 • široký × úzký
 • hluboký × mělký

Antonyma dále dělíme na:

 1. polární – protilehlé body na polární škále s více stupni (černý × bílý)
 2. komplementární – rozdělení na dvě poloviny (katolík × nekatolík)
 3. konverzní – vztahy z hlediska subjektů (učitel × žák)
 4. kontextová – společná kategorie, která je protikladem ve specifickém kontextu (křesťan × muslim)

Některá antonyma mohou spadat do více kategorií podle kontextu.

Homonyma

Synonyma

Synonyma jsou slova souznačná (slova se stejným významem). Lze nahradit dané slovo jeho synonymem, které nezmění význam věty. Každé slovo ovšem nemusí mít synonymum s úplně stejným významem. Často se jedná o citově zabarvená slova. Synonyma rozdělujeme na úplná a neúplná. Úplná synonyma mají stejný význam a lze je zaměnit v téměř všech kontextech. Takových synonym je v češtině málo. Neúplná synonyma mají podobný význam, ale možnost záměny je závislá na konkrétním kontextu.

Příklady

 • louže, kaluž
 • plakat, brečet
 • chlapec, hoch
 • hezký, pěkný
 • relaxovat, odpočívat
 • chamtivý, lakomý
 • příklad, ukázka
 • ventilátor, větrák
 • námaha, dřina
 • starý, starobylý

Při procházce šlápl do velké louže.

Při procházce šlápl do velké kaluže.

Starý dům nedaleko jezera se už rozpadal.

Starobylý dům nedaleko jezera se už rozpadal.

Při ztrátě domácího mazlíčka plakal přes dvě hodiny.

Při ztrátě domácího mazlíčka brečel přes dvě hodiny.

Tomáš je nejchamtivější člověk, kterého znám.

Tomáš je nejlakomější člověk, kterého znám.

Relaxovala celé odpoledne.

Odpočívala celé odpoledne.